STATUS PÅ REPARATION AF RENTVANDSTANK

Selve reparationsarbejdet af rentvandstanken er afsluttet, desværre med en 1 uges forsinkelse på grund af sygdom. Tanken er nu ved at blive desinficeret og skyllet for at sikre at resultaterne på de bakteriologiske prøver bliver tilfredsstillende.

Det er derfor stadig vigtigt at vi alle begrænser vanding og fyldning af pools og lignende.

Vandværket forventer fortsat ikke, at der vil være forstyrrelser i vandforsyningen, men det kan dog ske, at der ikke er så meget tryk på vandet i dele af forsyningsområdet. 

Del gerne i området og informer gerne naboer og genboer som ikke er på Facebook.

Vi håber på jeres opbakning og informerer naturligvis så snart arbejdet er udført.

Vandværket kan kontaktes på mail samt i akutte tilfælde på tlf. 29 88 64 19

 

Vandværket har fået undersøgt drikkevandet for evt. PFAS-forbindelser. Se resultatet af prøven under fanen INFORMATION/VANDKVALITET.

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Hvis I observerer noget unormalt så send en mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift for 2022

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2022 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                   kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                     kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                kr. 250,00 ( kr. 312,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2022 udgør statsafgiften kr. 6,37 pr. m3 ( kr. 7,96 incl. moms ).

 

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: kontakt@vandservice.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.

 

Akut tlf.  29 88 64 19  Kun akutte henvendelser).


Forsyningsinformation:

 

Se på nedenstånde link på facebook om evt. driftsforstyrrelser:

 https://www.facebook.com/groups/356389728572811