• SPAR PÅ VANDET !!!!!

Der er fortsat et meget stort forbrug, faktisk mere end vandværket kan producere. Vi skal derfor opfordre forbrugerne til at spare på vandet, d.v.s. undgå havevanding, opfyldning af swimmingpolls m.v..

 

 

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2020

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2020 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                      kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                       kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                  kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For årene 2018 - 2020 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,19 pr.m3, ialr kr. 6,37 pr.m3 ( kr. 7,96 incl. moms ).

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk


 

Forsyningsinformation:

 

Forbruget er i øjeblikket så stort at vi har svært ved at følge med. Vi skal defor opfordre forbrugerne til at begrænse havevanding, bilvask m.m.m. I modsat fald kan vi blive tvunget til at indføre vandingsforbud og/eller at lukke for udpumpning af vand på nogle tidspunkter af døgnet.