Vandværket har nu fået undersøgt drikkevandet for evt. PFAS-forbindelser. Se resultatet af prøven under fanen INFORMATION/VANDKVALITET.

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2021

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2021 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                   kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                    kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2021 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 ( kr. 7,72 incl. moms ).

 

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19

E-mail: kontakt@vandservice.dk

 


Forsyningsinformation:

 

Normal drift