26.05.2020

Der er ingen vandforsyning i Hesselrød-området i øjeblikket. Dette skyldes, at forsyningsledningen ved Hesselrødvej 34 er blevet gravet over.

Der arvejdes på at få skaden udbedret.

 

 

 

På grund af corona-virussens hærgen er årets generalforsamling udsat på ubestemt tid. Forbrugerne vil blive underrettet når der er fastsat et tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse. 

 

SMS-kæde

I slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018 har der været flere tilfælde af driftsforstyrelser i Gunderød Vandværk.Flere forbrugere har efterspurgt muligheden for at blive orienteret om driftsforstyrrelser via en SMS-tjeneste. Det vil vi gerne afprøve.

Forbrugere, der ønsker at være med i denne ordning, bedes sende en mail til vandværkets adresse med oplysning om: Navn, adresse og mobilnummer.

Tilmeldingen sendes til: kontakt@vandservice.dk

 

 

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.

Husk af oplyse jeres telefonnummer og/eller mail-adresse til os, så kan vi hurtigt komme i kontakt med jer. Skriv til os på: kontakt@vandservice.dk

Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2020

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2020 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                      kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                       kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                  kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For årene 2018 - 2020 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,19 pr.m3, ialr kr. 6,37 pr.m3 ( kr. 7,96 incl. moms ).

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk


 

Forsyningsinformation:

 

Forbruget er i øjeblikket så stort at vi har svært ved at følge med. Vi skal defor opfordre forbrugerne til at begrænse havevanding, bilvask m.m.m. I modsat fald kan vi blive tvunget til at indføre vandingsforbud og/eller at lukke for udpumpning af vand på nogle tidspunkter af døgnet.