Vandværkets takster

 

Se Gunderød Vandværks takster for 2021 her.

Se Gunderød Vandværks takster for 2020 her.

Se Gunderød Vandværks takster for 2019 i PDF

 

Se taksterne for "Karlebo Vest" for 2021 her.

Se taksterne for "Karlebo Vest" for 2020 her.

 

Private forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandværket for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage er omkostningen i første omgang fastsat til kr. 100. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediationen, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster kr. 400. Beløbet tilbagebetales hvis klageren får medhold. Kónkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere herom på www.forbrug.dk.

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19

E-mail: kontakt@vandservice.dk