Gunderød Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Se vandanalyser for 2020 her.

Se vandanalyser for 2021 her

Se vandanalyse fra  02.11.2021 her.

Se vandanalyse fra 22.11.2021 (PFAS) her-

Se vandanalyse fra 28.12.2021 her.

Se vandanalyse fra 01.02.2022 her.

Se vandanalyse fra 01.02.2022 her.

 

Gå ind på Jupiter databasen via dette link: Jupiter her findes alle vandværkets vandkvalitetsprøver. 

 

 

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: kontakt@vandservice.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.

 

Akut tlf.  29 88 64 19  Kun akutte henvendelser).