Bestyrelse m.v. indtil næste generalforsamling
 

1.   Martin Funk Larsen, Skovhegnet 13, 3450 Allerød (formand)                      

2.   John Andersen, Avderødvej 60, 2980 Kokkedal                                            

3.   Helle Handreck, Dalgårdsvej 1, 2980 Kokkedal (sekretær)                         

4.   Sten Bay Jørgensen, Gunderødvej 13, 2980 Kokkedal                                

5.   Andreas Lindemann, Fr.borg Kongevej 31, 2980 Kokkedal (næstformand)   


 
 
 
Bestyrelsessuppleanter:

1.   ledig                                      

2.   Jørgen Fasting, Gunderødvej 11, 2980 Kokkedal                                          
 
  

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: kontakt@vandservice.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.

 

Akut tlf.  29 88 64 19  Kun akutte henvendelser).