Gunderød Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Gunderød Vandværk
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal
Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk

Du kan kontakte vandværket direkte pr. telefon eller email jf. ovenfor.

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden tlf. 61 78 03 64 eller kassereren. Evt. Vejenbrød VVS, tlf.  40 37 62 70.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Kontaktpersoner Tlf. 

Pasning af vandværk:
Søren Hansen 61 78 03 64 


Formand:
Søren Hansen  61 78 03 64 

Næstformand:
Sten Bay Jørgensen 6060 7425

Kasserer:
Minor Eriksen 29 88 64 19 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk