Gunderød Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Gunderød Vandværk

E-mail: kontakt@vandservice.dk

Du kan kontakte vandværket direkte pr. email jf. ovenfor.

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Kontaktpersoner

Pasning af vandværk:
Andreas Lindemann, 


Formand:
Martin Funk Larsen, 

Næstformand:
Andreas Lindemann, 

Kasserer:
Minor Eriksen 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: kontakt@vandservice.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.

 

Akut tlf.  29 88 64 19  Kun akutte henvendelser).